Preinkubuj swoją firmę w Akademickim Inkubatorze PrzedsiębiorczościPowiadom znajomego o stronieDrukuj stronę

2017-02-02
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) z dniem 1 lutego 2017 roku ogłasza otwarcie naboru dla osób zainteresowanych skorzystaniem z usług preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT.

Usługi preinkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń typu 'open space' wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z usług szkoleniowo-doradczych RCIiTT ZUT.

Nabór preinkubowanych, czyli osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, będzie się odbywał w trybie ciągłym. Aby wziąć w nim udział, wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji oraz wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej RCIiTT ZUT pod adresem: http://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-preinkubowanych-do-aip-rciitt

 

 

Letni kurs języka niemieckiego dla studentów i doktorantówPowiadom znajomego o stronieDrukuj stronę

2017-04-12

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest m. in. wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy studenckiej i naukowej pomiędzy Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób.

Oferujemy letni kurs języka niemieckiego dla studentów i doktorantów Tandem GFPS. Jest to polsko-niemiecka wymiana wakacyjna, organizowana we współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży i bliźniaczą organizacją niemiecką GFPS e. V. Termin zgłoszeń upływa 16.05.2017. Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 18.08. - 3.09 w Melanue, w Saksonii. Ideą naszego projektu jest nauka języka poprzez codzienną rozmowę w parach polsko-niemieckich. Oprócz zajęć lekcyjnych z native speaker'ami zaplanowany został bogaty program kulturalno-rozrywkowy. Czyni to Tandem niepowtarzalną okazją do poznania żywego języka niemieckiego i kultury naszego zachodniego sąsiada. Po więcej informacji zapraszamy na: http://www.gfps.pl/tandem/.

II edycja programu stażowegoPowiadom znajomego o stronieDrukuj stronę

2017-04-20

 

Ministerstwo Energii,

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

ogłaszają nabór kandydatów  

na roczny, płatny staż w ramach drugiej edycji

PROGRAMU STAŻOWEGO „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”

Liczba miejsc: 30 

Miejsce realizacji Programu Stażowego: Ministerstwo Energii oraz siedziby spółek z Grup Kapitałowych każdego z Organizatorów stażu biorących udział w Programie (na terenie całej Polski).

 

Termin odbywania stażu: październik 2017 – wrzesień 2018

 

CELE PROGRAMU STAŻOWEGO:

·         budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej;

·         zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju
i Ministerstwie Energii;

·         przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

 

PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.

 

PROGRAM STAŻOWY JEST SKIEROWANY DO OSÓB, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA FORMALNE:

 

·         studentami V roku studiów jednolitych lub III lub IV semestru studiów II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie następujących wydziałów: Wydział Elektryczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

lub są absolwentami jednego z powyższych wydziałów uczelni i od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy;

·         nie ukończyły 27 roku życia;

·         posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;

·         legitymują się średnią z ocen w ramach ostatniego roku studiów lub dwóch ostatnich ukończonych semestrów na poziomie nie niższym niż 4,0.

 

DODATKOWE PUNKTY SĄ PRZYZNAWANE KANDYDATOM, KTÓRZY W MOMENCIE APLIKOWANIA O PRZYJĘCIE NA STAŻ:

·         udokumentują odbytą praktykę/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym;

·         udokumentują znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2;

·         udokumentują naukę na drugim kierunku studiów (kierunek ekonomiczny lub pokrewny).

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

1)      CV

2)      list motywacyjny

3)      zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stażowego)

4)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

DOKUMENTY DODATKOWE: 

1)         zaświadczenie o odbytej praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych
z sektorem energetycznym

2)         kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż
j. angielski) na poziomie B2

3)         zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).

 

ETAPY NABORU: 

ETAP I – ANALIZA DOKUMENTÓW KANDYDATÓW POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ FORMALNYCH

 

ETAP II – TEST WIEDZY (z zakresu: energetyki, energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, sektora paliw ciekłych i gazowych oraz znajomości języka angielskiego)

 

ETAP III – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

JAK APLIKOWAĆ?

1. Wejdź na stronę internetową http://www.me.gov.pl/Serwis+Prasowy/Program+stazowy+Energia+dla+Przyszlosci

2. Wypełnij formularz dostępny w zakładce Formularz aplikacyjny.

 

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: od 24 KWIETNIA do 23 MAJA 2017 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@me.gov.pl

 

Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osóbPowiadom znajomego o stronieDrukuj stronę

2017-04-25

Zapraszamy do udziału w ciekawym projekcie osoby chętne które pragną podnieść swoje kwalifikacje. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego w wieku od 18 do 35 lat niepracujące lub studiujące zaocznie. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów, a mogą uzyskać:

1. bezpłatne warsztaty i kursy językowe oraz zawodowe,
2. zagraniczne praktyki w Irlandii,
3. zakwaterowanie, wyżywienia i pokrycie kosztów dojazdu w okresie realizacji zagranicznej praktyki,
4. wysokiej klasy mentorów, doradców zawodowych i trenerów posiadających doświadczenie praktyczne,
5. serwis kawowy i obiad podczas zajęć,
6. bezpłatne materiały szkoleniowe.

Więcej informacji na załączonej stronie internetowej: http://bezgranic.zgd.com.pl/.

Zgłoszenia do 15. 05. br. - w razie zdecydowania się, chętnych proszę o bezpośredni kontakt ze Biurem Karier: biurokarier@zut.edu.pl.

Ruszyła VI edycja konkursu BE THE BEST dedykowanego studentom z całej PolskiPowiadom znajomego o stronieDrukuj stronę

2017-04-27
Studiujesz i nie brak Ci pomysłów? Sprawdź się!

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdziesz na stronie internetowej : www.bethebeststudent.pl

Na zgłoszenia czekamy do 21.05. br.

Biuletyn Informacji Publicznej ZUT
copyright(c) 2010 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin