Informacja dla studentów i doktorantów niepełnosprawnychPowiadom znajomego o stronieDrukuj stronę

2012-04-02
Studenci i doktoranci naszej Uczelni  będący osobami niepełnosprawnymi mogą liczyć na pomoc doradcy zawodowego, w ramach indywidualnych spotkań.

Kontakt: Biuro Karier al. Piastów 48; pok 410

Z pomocy mogą skorzystać wszyscy studenci i doktoranci z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
 
Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego: Kwestionariusz rejestracyjny i wysłania na adres: biurokarier@zut.edu.pl
Pełnomocnik ds. studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.
Kontakt: dr inż. Dominika Plust, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, ul. Papieża Pawła VI 3, pok. 207,  tel. 91 4496563, tel. kom. 667015225, e-mail dominika.plust@zut.edu.pl

LinkiPowiadom znajomego o stronieDrukuj stronę

2012-04-23
Zainteresowanych,  potrzebujących i poszukujących informacji z zakresu problematyki  niepełnosprawności  zapraszam do zapoznania się z umieszczonymi poniżej linkami: portali, serwisów, biur i  instytucji.  Zawierają  one informacje, dane, wskazówki  dotyczące funkcjonowania  osób niepełnosprawnych  w naszym kraju, i nie tylko.

www.niepelnosprawni.pl    -  portal dla osób z niepełnosprawnością.

www.zintegrowani.pl  - portal społecznościowy jest w opinii twórców miejscem spotkań osób z niepełnosprawnością  i ich przyjaciół.

www.pomocspoleczna.ngo.pl - serwis skierowany do pracowników organizacji pozarządowych i instytucji, które działają na polu pomocy społecznej, zajmują się poradnictwem, pomagają osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także do osób indywidualnych, które mogą tu znaleźć informacje o swoich podstawowych uprawnieniach w publikacjach z serii "Poznaj Swoje Prawa".

 www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

 www.mpips.gov.pl  - pomoc społeczna Państwa w trudnych sytuacjach życiowych.

 www.nfz.gov.pl  - strona Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie mieszczą się informacje dotyczące spraw związanych ze zdrowiem, chorobą i leczeniem, również uzdrowiskowym. Zawiera także, obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia i aktualne komunikaty.

 www.bip.gov.pl - Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna

 www.popon.pl - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych reprezentuje interesy zatrudniających osoby niepełnosprawne, wspiera działania na rzecz realizacji zasady równości szans osób niepełnosprawnych.

 www.kigr.pl   - Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna powstała w 1993 roku. Jest  organizacją samorządu gospodarczego zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne lub działających na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na dzień dzisiejszy zrzeszonych w Izbie jest około 500 zakładów pracy z terenu całego kraju. Naszymi członkami są zarówno zakłady pracy chronionej jak i przedsiębiorcy działający na tzw. otwartym rynku pracy.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych  (BON) funkcjonuje przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w kraju. Przygotowuje opracowania rozporządzeń i projekty ustaw, stoi na straży interesów osób niepełnosprawnych w Polsce.

 Adres siedziby: ul. Nowogrodzka 11, 00- 513 Warszawa oraz adres korespondencyjny: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 www.ieon.edu.pl   -  pierwsza w Polsce strona internetowa  dostosowana do edukacji osób niepełnosprawnych, którzy pragną poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć wiedzę potwierdzoną certyfikatem, tym samym daje szanse na bezpłatny udział w szkoleniach, kursach zawodowych. Dostęp do platformy wymaga zalogowania i opłaty.

 www.ipon.pl - korzystanie z tego portalu wymaga zalogowania, można uzyskać poradę prawną,  zawiera aktualne informacje, które są bardzo ważne dla osób niepełnosprawnych. Portal  w opinii osób niepełnosprawnych jest on godny polecenia promuje czat jako formę rozmowy i  daje możliwość wypowiadania swoich poglądów na forum internetowym. Promuje życie towarzyskie i kulturalne,  różnego rodzaju imprezy, targi, sport.

www.europa.eu - jest oficjalną stroną internetową Unii Europejskiej. W ocenie zespołu obsługującego strony internetowe EUROPA są one dobrym punktem  wyjścia dla poszukujących informacji i usług udostępnianych przez UE. To łatwy sposób na znalezienie informacji możliwościach nauki i ofertach pracy w 31 krajach Europy. CV zainteresowanych kandydatów, wiadomości o warunkach życia i pracy za granicą oraz inne informacje udostępnione są przez sieć EURES.   

 www.far.org.pl - Inicjatywa stworzenia fundacji  zrodziła się podczas zorganizowanego po raz pierwszy w Polsce obozu wprowadzającego, który odbył się w sierpniu 1998 roku. Prowadziło go 12 instruktorów szwedzkich oraz 18 instruktorów polskich. Uczestniczyło w nim 30 Polaków, dobranych tak, by w przyszłości sami mogli zostać instruktorami. Osoby obecne na tym obozie były inicjatorami utworzenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji w Polsce i powstania  w tym samym roku Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR, która prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy wózkowiczów dla wózkowiczów - a więc doskonale rozumiejącą ich potrzeby i możliwości.

www.ofon.net  - Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych  zawiera informacje o stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach, które są pomocne dla osób z niepełnosprawnością, dostęp do wszelakiego rodzaju informacji wymaga od zainteresowanego zarejestrowania.

 

 

Akty prawnePowiadom znajomego o stronieDrukuj stronę

2012-05-11
ZARZĄDZENIE NR 45

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 września 2013 r.

Biuletyn Informacji Publicznej ZUT
copyright(c) 2010 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin